ORGANISATIE Stichting WaterMuzeFestival is opgericht door Ivo en Alette Eenkhoorn, Jon Wilbrink en Peter Slurink handelend als rechtspersonen. De naam en het festival zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen zonder toestemming van de auteursrechtelijken niet worden gebruikt voor publicatie en/of uitvoering in welke vorm dan ook. DOELSTELLING Het festival heeft als doel om uit te groeien tot een jaarlijks terugkerend festival voor alle doelgroepen van jong tot oud, op het gebied van muziek, theater, cultuur, food en drinks. Met de beoogde doelstellingen zal het festival, dat voor de regio Zwartewaterland uniek is in zijn soort en opzet, een toegevoegde waarde leveren aan de leefbaarheid en het toerisme van Zwartsluis en daarmee aan de gemeente Zwartewaterland. SUBSIDIES WaterMuzeFestival 2018 wordt mede mogelijk gemaakt met subsidie de gemeente Zwartewaterland. WATER-MUZE-FESTIVAL KENT GEEN WINSTOOGMERK! Dat betekent dat de opbrengsten die boven de gemaakte kosten uitstijgen, worden ingezet om een goed doel of maatschappelijke organisatie uit de regio te steunen. Dat doel wordt in het zonnetje gezet door het WaterMuzeFestival. Zo is in 2018 Stichting de Botter het goede doel waar het WaterMuzeFestival aandacht aan besteedt. Voor meer informatie over de botter kijk op www.zs13.nl. CONTACT Heeft u vragen over de organisatie of over het festival? Neem dan contact met ons op via onderstaande telefoonnummers of stuur een e-mail. telefoon (Ivo) +31 6 319 643 75 e-mail: info@watermuzefestival.nl
WaterMuzeFestival is een initiatief van de stichting Zwartsluizer Botter ZS13 en Poppodium Zwartsluis.
LOCATIE FESTIVAL Terrein Botterhuus ZS13, Mastenmakersstraat 17a, Zwartsluis. Zie plattegrond hieronder.
HUISREGELS Hieronder vindt je een aantal huisregels waaraan iedereen zich op en rond het festivalterrein heeft te houden. De belangrijkste regel op het WaterMuzeFestival wees lief voor elkaar, respecteer elkaar en heb zoveel mogelijk lol als mogelijk is! Drink - met name bij warm weer - voldoende water en vergeet niet te eten! Doe een ander niets aan dat je zelf niet leuk zou vinden. Veroorzaak geen overlast voor de buren en laat andermans eigendommen heel. Kortom, maak er een feest van! En hou je a.u.b. aan die paar regeltjes die we hieronder opsommen. WATER-MUZE-FESTIVAL EEN FESTIVAL VAN             ! Nog geen 18 jaar? Dan is het festival voor jou een evenement van NIX! Niet roken en geen alcohol. Bij de entree van het festivalterrein wordt aan de hand van je ID kaart een polsbandje verstrekt in een bepaalde kleur die aangeeft of je 18 jaar of ouder bent en daarme al dan niet alkoholische dranken kunt kopen. Wij zullen ook op het festivalterrein controleren of jij je hier aan houdt en er kan gevraagd worden je ID kaart te tonen. Bij het constateren van een overtreding kunnen wij je verzoeken het festivalterrein te verlaten! DRUGS (EN ANDERE ILLEGALE MIDDELEN) Het is volgens de Nederlandse wet verboden om illegale middelen als drugs bij je te hebben of te verhandelen. ETEN & DRINKEN Het meenemen van eigen eten & drinken is niet toegestaan op het festivalterrein. HANDELEN/FLYEREN/SAMPELEN Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen, te flyeren en te sampelen op het festivalterrein en de parkeerterreinen. HUISDIEREN (Huis)dieren worden mede om hun eigen bestwil niet toegelaten. SCHADE De organisatie en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade. WILDPLASSEN Maak gebruik van de op het terrein aanwezige toiletruimten. Er wordt streng toe gezien op wildplassen. LEGITIMATIEPLICHT Tijdens het festival geldt legitimatieplicht, net zoals in de rest van Nederland.
GESLAAGDE 1E EDITIE De eerste editie van het WaterMuzeFestival op zaterdag 25 juni 2016 was een succes! Ondanks de regen en een langzaam op gang komende online verkoop, viel de live kaartverkoop per kassa boven verwachting uit. De bezoekers én de vrijwilligers achter ons festival, waarvan velen nog ervaring moesten opdoen in het organiseren van evenementen, kijken met een voldaan gevoel terug op een zeer geslaagd en ontzettend leuk festival. Na de evaluatie en de zoektocht naar een nieuwe locatie, besloot de organisatie eerst volle sterkte te bereiken en de basis steviger neer te zetten alvorens een tweede editie neer te zetten. Daar zijn we nu aanbeland: 2018 it is! Klik op de foto om nog even terug te blikken op de 2016 editie.
ROUTEBESCHRIJVING Download Routebeschrijving Openbaar vervoer? Check op https://9292.nl/
WaterMuzeFestival is een initiatief van de stichting  Zwartsluizer Botter ZS13 en Poppodium Zwartsluis.
ROUTEBESCHRIJVING Download Routebeschrijving Openbaar vervoer? Check op https://9292.nl/
LOCATIE FESTIVAL Terrein Botterhuus ZS13, Mastenmakersstraat 17a, Zwartsluis. Zie plattegrond hieronder.
ORGANISATIE Stichting WaterMuzeFestival is opgericht door Ivo en Alette Eenkhoorn, Jon Wilbrink en Peter Slurink handelend als rechts- personen. De naam en het festival zijn auteurs- rechtelijk beschermd en mogen zonder toestemming van de auteursrechtelijken niet worden gebruikt voor publicatie en/of uitvoering in welke vorm dan ook. DOELSTELLING Het festival heeft als doel om uit te groeien tot een jaarlijks terugkerend festival voor alle doelgroepen van jong tot oud, op het gebied van muziek, theater, cultuur, food en drinks. Met de beoogde doelstellingen zal het festival, dat voor de regio Zwartewaterland uniek is in zijn soort en opzet, een toege- voegde waarde leveren aan de leefbaarheid en het toerisme van Zwartsluis en daarmee aan de gemeente Zwartewaterland. SUBSIDIES WaterMuzeFestival 2018 wordt mede mogelijk gemaakt met subsidie de gemeente Zwartewaterland. WATER-MUZE-FESTIVAL KENT GEEN WINSTOOGMERK! Dat betekent dat de opbrengsten die boven de gemaakte kosten uitstijgen, worden ingezet om een goed doel of maat- schappelijke organisatie uit de regio te steunen. Dat doel wordt in het zonnetje gezet door het WaterMuzeFestival. Zo is in 2018 Stichting de Botter het goede doel waar het WaterMuzeFestival aandacht aan besteedt. Voor meer informatie over de botter kijk op www.zs13.nl. CONTACT Heeft u vragen over de organisatie of over het festival? Neem dan contact met ons op via onderstaande telefoonnummers of stuur een e-mail. telefoon (Ivo)  06 31 96 43 75 e-mail: info@watermuzefestival.nl
HUISREGELS Hieronder vindt je een aantal huisregels waaraan iedereen zich op en rond het festivalterrein heeft te houden. De belang- rijkste regel op het WaterMuzeFestival wees lief voor elkaar, respecteer elkaar en heb zoveel mogelijk lol als mogelijk is! Drink - met name bij warm weer - voldoende water en vergeet niet te eten! Doe een ander niets aan dat je zelf niet leuk zou vinden. Veroorzaak geen overlast voor de buren en laat andermans eigendommen heel. Kortom, maak er een feest van! En hou je a.u.b. aan die paar regeltjes die we hieronder opsommen. WATER-MUZE-FESTIVAL EEN FESTIVAL VAN             ! Nog geen 18 jaar? Dan is het festival voor jou een evenement van NIX! Niet roken en geen alcohol. Bij de entree van het festival- terrein wordt aan de hand van je ID kaart een polsbandje verstrekt in een bepaalde kleur die aangeeft of je 18 jaar of ouder bent en daarme al dan niet alkoholische dranken kunt kopen. Wij zullen ook op het festivalterrein contro- leren of jij je hier aan houdt en er kan ge- vraagd worden je ID kaart te tonen. Bij het constateren van een overtreding kunnen wij je verzoeken het festivalterrein te verlaten! DRUGS (EN ANDERE ILLEGALE MIDDELEN) Het is volgens de Nederlandse wet ver- boden om illegale middelen als drugs bij je te hebben of te verhandelen. ETEN & DRINKEN Het meenemen van eigen eten & drinken is niet toegestaan op het festivalterrein. HANDELEN/FLYEREN/ SAMPELEN Het is niet toegestaan om zonder toe- stemming van de organisatie goederen te verhandelen, te flyeren en te sampelen op het festivalterrein en de parkeerterreinen. HUISDIEREN (Huis)dieren worden mede om hun eigen bestwil niet toegelaten. SCHADE De organisatie en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade. WILDPLASSEN Maak gebruik van de op het terrein aan- wezige toiletruimten. Er wordt streng toe gezien op wildplassen. LEGITIMATIEPLICHT Tijdens het festival geldt legitimatieplicht, net zoals in de rest van Nederland.
GESLAAGDE 1E EDITIE De eerste editie van het WaterMuzeFestival op zaterdag 25 juni 2016 was een succes! Ondanks de regen en een langzaam op gang komende online verkoop, viel de live kaartverkoop per kassa boven verwachting uit. De bezoekers én de vrijwilligers achter ons festival, waarvan velen nog ervaring moesten opdoen in het organiseren van evenementen, kijken met een voldaan gevoel terug op een zeer geslaagd en ontzettend leuk festival. Na de evaluatie en de zoektocht naar een nieuwe locatie, besloot de organisatie eerst volle sterkte te bereiken en de basis steviger neer te zetten alvorens een tweede editie neer te zetten. Daar zijn we nu aanbeland: 2018 it is! Klik op de foto om nog even terug te blikken op de 2016 editie.